Runinskrifter.net

U 16 †

Även känd som B 279, L 357.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C1, C8D4, D5E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 17′ 4.0″17° 43′ 28.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65753001609400
SWEREF99TM
xy
6574901655213
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6552136574901
GeoHash
u6s9726tj0
GeoDNA
eaagctagtgatcgtgtacgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nibble
Socken:
Ekerö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: