Runinskrifter.net

U 294

Även känd som Bautil 1153, Liljegren 429.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 44.0″17° 54′ 24.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66009781618982
SWEREF99TM
xy
6600687664481
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6644816600687
GeoHash
u6sdx3z7f9
GeoDNA
eaagctagtatctgtcccgcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Vilunda
Socken:
Hammarby socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: