Runinskrifter.net

Vg Fv1968;283

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gavelsten
Nyckelord:
gavelsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1E4, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 26′ 21.3″13° 9′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64826101345690
SWEREF99TM
xy
6479079392746
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3927466479079
GeoHash
u63k7w8c72
GeoDNA
eaagcggcatgtccagagttat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Norra Härene kyrka
Socken:
Norra Härene socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: