Runinskrifter.net

U 966

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Ljusgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusgrå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 52′ 33.0″17° 41′ 11.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66411021605359
SWEREF99TM
xy
6640632650375
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503756640632
GeoHash
u6ssdkncgn
GeoDNA
eaagctagcggcgatttgttac

Lokalisering:

Placering:
En del inmurad i södra väggen av tvärskeppet på kyrkans södra sida, en annan del i västra väggen av tvärskeppet.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vaksala kyrka
Socken:
Vaksala socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast ett kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: