Runinskrifter.net

U 231

Även känd som B 58, L 455.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3?B1C10D1E3, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 53.5″18° 0′ 30.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66033161624661
SWEREF99TM
xy
6603093670130
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3308196603050
GeoHash
u6sf9v3k65
GeoDNA
eaagctagtcgatctagcatgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gällsta
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gällsta – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gällsta – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gällsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gällsta – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: