Runinskrifter.net

U 1049 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 1′ 37.0″17° 33′ 9.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66577311597422
SWEREF99TM
xy
6657159642238
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6422386657159
GeoHash
u6smrrt6m5
GeoDNA
eaagctagatctcaccatgctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björklinge kyrka
Socken:
Björklinge socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: