Runinskrifter.net

U 372

Även känd som Bautil 22, Liljegren 511.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D2E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 14.2″18° 3′ 29.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66244661626765
SWEREF99TM
xy
6624262671977
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345696623966
GeoHash
u6sgdzv9g0
GeoDNA
eaagctagtcacgcccactgac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ånsta
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: