Runinskrifter.net

Hs 14

Även känd som L 1065.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, Pr1, Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 48′ 32.7″17° 12′ 1.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68558141573565
SWEREF99TM
xy
6854876615954
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6159546854876
GeoHash
u6upxkhbj9
GeoDNA
eaagctaaaacctattggtttg

Lokalisering:

Placering:
Hälsinglands museum, Hudiksvall.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Malsta, Backa by
Socken:
Rogsta socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

En kopia står på den ursprungliga platsen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Malsta, Rogsta socken. – Sjöbeck, Mårten; Lundberg, Bengt A"@sv; 1937-01-01
CC BY-SA
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: