Runinskrifter.net

U 621

Även känd som B 268, L 316.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Blå granit
Nyckelord:
sten: blå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D2E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 56.7″17° 37′ 55.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66009131603424
SWEREF99TM
xy
6600433648929
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6489296600433
GeoHash
u6sd94x26t
GeoDNA
eaagctagtagatgatctgtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Härnevi
Socken:
Bro socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mellby Bro – Toreld, Andreas; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mellby Bro – Andersson, Tommy och Toreld, Andreas; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mellby Bro – Toreld, Andreas; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Bro 1 Mellby – Andersson, Tommy och Toreld, Andreas; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Härnevi. U 622, U 621."@sv – Anderson, Iwar, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: