Runinskrifter.net

U 1067

Även känd som B 494, L 162.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 55′ 24.9″17° 29′ 45.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66461341594565
SWEREF99TM
xy
6645531639524
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6395246645531
GeoHash
u6skyhu0pu
GeoDNA
eaagctagattcaagtaaggtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Åkerby kyrka
Socken:
Åkerby socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: