Runinskrifter.net

U 1149

Även känd som B 1098, L 264, L 1052.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 38′ 1.3″17° 22′ 39.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67250751586055
SWEREF99TM
xy
6724340630052
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6300526724340
GeoHash
u6u2gqjbyg
GeoDNA
eaagctaagtgccactgttttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fleräng
Socken:
Älvkarleby socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1149 Fleräng"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1990-06-12"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: