Runinskrifter.net

U 616

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9, C10D1E5F3G5

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 17.3″17° 44′ 44.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66017311609826
SWEREF99TM
xy
6601328655319
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6553196601328
GeoHash
u6sdeg9cty
GeoDNA
eaagctagtagcttcaatttca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 22.0″17° 44′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66018791609853
SWEREF99TM
xy
6601477655344
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6553446601477
GeoHash
u6sdegf36s
GeoDNA
eaagctagtagcttcacagtat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tång
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Ovan ristare.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: