Runinskrifter.net

U 493 †

Även känd som B 210, L 579.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3?B1C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 37.8″17° 49′ 20.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66266251613422
SWEREF99TM
xy
6626258658612
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6586126626258
GeoHash
u6sevs1ch2
GeoDNA
eaagctagtacaccgggtttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brunnby
Socken:
Östuna socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: