Runinskrifter.net

U 18

Även känd som B 278, L 359.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B4D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 17′ 18.8″17° 40′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65756671606279
SWEREF99TM
xy
6575230652089
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6520896575230
GeoHash
u6s9614uy1
GeoDNA
eaagctagtgataggatgcttc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stavsund
Socken:
Ekerö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stavsunds herrgård – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: