Runinskrifter.net

U 756

Även känd som B 619, L 666.

Objektuppgifter:

Föremål:
Stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Rödgrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C1D4E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 10.4″17° 15′ 1.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66137991581522
SWEREF99TM
xy
6613049626878
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6268786613049
GeoHash
u6s7283q4h
GeoDNA
eaagctaggcagatgggcacgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ullstämma
Socken:
Litslena socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: