Runinskrifter.net

U 357

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3?C5, C10D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 31.7″18° 5′ 37.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66232201628805
SWEREF99TM
xy
6623041674031
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3365046622564
GeoHash
u6sgetxmj2
GeoDNA
eaagctagtcactcgcctatcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skepptuna kyrka
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: