Runinskrifter.net

U 489

Även känd som B 207, L 570.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 22.7″17° 48′ 0.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66316901612020
SWEREF99TM
xy
6631304657148
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6571486631304
GeoHash
u6ssjh3eyv
GeoDNA
eaagctagcgtgtagggctacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 27.6″17° 37′ 53.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66389951602338
SWEREF99TM
xy
6638489647381
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473816638489
GeoHash
u6ss90yb4x
GeoDNA
eaagctagcggatggtcattgt

Lokalisering:

Placering:
Universitetsparken, Uppsala
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Morby
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Baksidan av Gustavianum, sett universitetsparken, Uppsala 1958 – Uppsala-Bild; 1958-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: