Runinskrifter.net

Sm 169

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7, C8D1E7, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 37′ 56.8″16° 10′ 7.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62784091522302
SWEREF99TM
xy
6277082571689
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5716896277082
GeoHash
u656pvteud
GeoDNA
eaagcgttgctttctcattaca

Lokalisering:

Placering:
I tornets västra vägg.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ljungby kyrka
Socken:
Ljungby socken
Härad:
Södra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: