Runinskrifter.net

U 261

Även känd som B 84, L 403.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C3D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 5.0″17° 57′ 24.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66017191621794
SWEREF99TM
xy
6601462667283
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6672836601462
GeoHash
u6sf8dgvc4
GeoDNA
eaagctagtcgagtagccctaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fresta kyrka
Socken:
Fresta socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Övriga anmärkningar:

Återfunnen 1957.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fresta kyrka. U 257, U 256, U 259, U 258, U 255, U 260, U 261."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Faith-Ell, Harald, Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: