Runinskrifter.net

U 792

Även känd som B 632, L 729.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C7D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 33.8″17° 0′ 53.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66142571568222
SWEREF99TM
xy
6613345613578
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6135786613345
GeoHash
u6s571tgcn
GeoDNA
eaagctaggaatcggcattcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ulunda
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U792 Ulunda"@sv – Nilsson, Pål-Nils"@sv; Nilsson, Pål-Nils"@sv; 2021-04-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: