Runinskrifter.net

U 1153 †

Även känd som B 657, L 781.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 55.5″16° 51′ 1.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66296251558700
SWEREF99TM
xy
6628591603873
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6038736628591
GeoHash
u6eup6vzzd
GeoDNA
eaagcgctcttttgctaccccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bärby
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:74) läser första namnet som unur, vilket lämnas otolkat

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: