Runinskrifter.net

U 61

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C6, C7D1F3G6
Kors 2: A1B2D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 28.9″17° 54′ 43.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65875271619707
SWEREF99TM
xy
6587249665369
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653696587249
GeoHash
u6s9zeg5tw
GeoDNA
eaagctagtgccctaaccgaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Spånga kyrka
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: