Runinskrifter.net

U Fv1988;243

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9, C10D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 55.1″17° 38′ 21.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66380001602800
SWEREF99TM
xy
6637500647855
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6478556637500
GeoHash
u6ss3rh7x6
GeoDNA
eaagctagcgggcaccgggccc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 32.9″17° 38′ 4.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391631602507
SWEREF99TM
xy
6638659647548
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475486638659
GeoHash
u6ss9310fc
GeoDNA
eaagctagcggatgtagtgggc

Lokalisering:

Placering:
Upplandsmuseets gård
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, sjukhuset
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Anna-Märta Berg vid runsten på Upplandsmuseets gård, Uppsala 1960 – Uppsala-Bild; 1960-06-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Anna-Märta Berg vid runsten på Upplandsmuseets gård, Uppsala 1960 – Uppsala-Bild; 1960-06-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: