Runinskrifter.net

Sm 43

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Finkornig rödaktig gnejs med inslag av mörkare mineral
Nyckelord:
sten: finkornig rödaktig gnejs med inslag av mörkare mineral, gnejs, mineral

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 44′ 23.9″13° 58′ 16.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62918281387779
SWEREF99TM
xy
6288913437075
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4370756288913
GeoHash
u61fvcjw5p
GeoDNA
eaagcggttctacttcgtcagt

Lokalisering:

Placering:
Vid vapenhusets södra vägg.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Ljunga kyrka
Socken:
Södra Ljunga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Ett fragment saknas.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Södra Ljunga kyrka. Runsignum Sm 43"@sv – Lidén, O, Kinander, Ragnar, Statens historiska museer"@sv; Lidén, O, Kinander, Ragnar, Statens historiska museer"@sv; 1932-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: