Runinskrifter.net

U 367

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 40.3″18° 7′ 32.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66235501630600
SWEREF99TM
xy
6623393675821
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3383196622753
GeoHash
u6sgsqnfbx
GeoDNA
eaagctagtccagacttgtcga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 32.2″18° 5′ 35.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66232351628769
SWEREF99TM
xy
6623055673995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3364706622582
GeoHash
u6sgetwvye
GeoDNA
eaagctagtcactcgccgctcc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset i Skepptuna kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Helgåby
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Runföljden ...-noR läses av Williams (1990:68f) som ...(o)noR och tolkas "DanaR".

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: