Runinskrifter.net

Hs 10

Även känd som L 1067.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granatådergnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, granat, granatådergnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B3C1D4F3G5

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 45′ 14.5″17° 4′ 50.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68495491567370
SWEREF99TM
xy
6848536609839
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6098396848536
GeoHash
u6upk9vxq3
GeoDNA
eaagctaaaacgatgcaccact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hälsingtuna kyrka
Socken:
Hälsingtuna socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hälsingtuna kyrka. Runsignum Hs 10"@sv – Åkerström, U"@sv; Åkerström, U"@sv; 2022-02-22"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: