Runinskrifter.net

U 907

Även känd som B 429, L 111.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Delvis rödaktig granit
Nyckelord:
sten: delvis rödaktig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 51.4″17° 24′ 2.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66393971589397
SWEREF99TM
xy
6638733634439
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6344396638733
GeoHash
u6skecyyez
GeoDNA
eaagctagatgctttccaccgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Bärby
Socken:
Vänge socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: