Runinskrifter.net

U 738

Även känd som B 600, L 676.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1?D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 34.3″17° 16′ 34.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66127141583002
SWEREF99TM
xy
6611982628371
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6283716611982
GeoHash
u6s71ns5eq
GeoDNA
eaagctaggcagtaataggaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Villberga by
Socken:
Villberga socken
Härad:
Trögds härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: