Runinskrifter.net

U 444

Även känd som Bautil 174, Liljegren 557.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 26.5″17° 49′ 0.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66169871613405
SWEREF99TM
xy
6616623658712
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6587126616623
GeoHash
u6semkmckk
GeoDNA
eaagctagtacgcattgcttcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bromsta
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Bromsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U444 Bromsta, Odensala – Fernqvist, Ragnar; Riksantikvarieämbetet; 1925-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: