Runinskrifter.net

U 466

Även känd som B 331, L 2006.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C8D1F3
Kors 2: A8B1C8F1
Kors 3: A8B1C8F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 29.0″17° 45′ 43.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66206831610196
SWEREF99TM
xy
6620279655459
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6554596620279
GeoHash
u6ses4mze9
GeoDNA
eaagctagtacaggatgcccac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tibble
Socken:
Vassunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift. Thompson (1972:526) läser: + tsfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : -- : rihn-- : iþk × itiht · in(a) · slbmua :× ¶ uistRi : -isit--tia

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tibble. U 469, U 466, U Fv1976;108 , U 468."@sv – Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Bureus, Johannes, Olson, Gillis"@sv; Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Bureus, Johannes, Olson, Gillis"@sv; 1923-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: