Runinskrifter.net

Sm 101

Även känd som L 1233.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Konglomerat, gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, konglomerat

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 57.6″14° 50′ 36.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63660201442200
SWEREF99TM
xy
6363707490590
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4905906363707
GeoHash
u64w9u28e0
GeoDNA
eaagcgtgcagatctggatggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Nöbbelesholm
Socken:
Nävelsjö socken
Härad:
Östra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sm101 Nävelsjö"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: