Runinskrifter.net

U 308

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 5.8″17° 56′ 49.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66091491621006
SWEREF99TM
xy
6608880666405
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6664056608880
GeoHash
u6sfbrherk
GeoDNA
eaagctagtcgaaaccggtact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ekeby
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U308 Ekeby"@sv – Brate, Erik"@sv; Brate, Erik"@sv; 1908-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: