Runinskrifter.net

U Fv1976;104

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 28.5″17° 38′ 4.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390271602516
SWEREF99TM
xy
6638523647558
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475586638523
GeoHash
u6ss92c1tj
GeoDNA
eaagctagcggatgtgacggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk schaktningsövervakning, Domkyrkoplan, Uppsala 2008 – Syse, Bent; Lundberg, Bengt A"@sv; 2008-06-05
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: