Runinskrifter.net

U 14

Även känd som B 281, L 337.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C6D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 24.6″17° 38′ 43.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65832341604663
SWEREF99TM
xy
6582775650382
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6503826582775
GeoHash
u6s99t8fxh
GeoDNA
eaagctagtgaatcgaagtctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Österås, Munkudden
Socken:
Munsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Österås – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Österås – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Munsö 55:1"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2011-04-19"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: