Runinskrifter.net

U 43

Även känd som B 285, L 352.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 34.8″17° 43′ 43.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65799701609500
SWEREF99TM
xy
6579571655257
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6552576579571
GeoHash
u6s9e2j8uv
GeoDNA
eaagctagtgactgttgttgta

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 31.5″17° 43′ 44.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65798681609519
SWEREF99TM
xy
6579469655277
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6552776579469
GeoHash
u6s97rvge9
GeoDNA
eaagctagtgatcaccactcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Törnby
Socken:
Skå socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U43 Törnby"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2021-05-10"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: