Runinskrifter.net

U 1085

Även känd som B 466, L 155.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit med ljusgrått ytskikt
Nyckelord:
sten: granit, röd granit med ljusgrått ytskikt

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 19.4″17° 33′ 59.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66516351598361
SWEREF99TM
xy
6651076643251
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6432516651076
GeoHash
u6smptxd3w
GeoDNA
eaagctagatcttcgccttagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Högsta
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Funnen i en bro.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten, Högsta 1:6, Bälinge socken, Uppland 1976 – Okänd,; 1976-07-19
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten U1085"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: