Runinskrifter.net

U 810

Även känd som L 1452.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C9, C10D5E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 32.6″17° 16′ 38.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66219451582867
SWEREF99TM
xy
6621208628124
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6281246621208
GeoHash
u6s79jtn2h
GeoDNA
eaagctaggcaatagcataagg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nopskäl
Socken:
Fröslunda socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: