Runinskrifter.net

Sm 60

Även känd som L 1250.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 3′ 31.9″14° 18′ 22.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63268351409055
SWEREF99TM
xy
6324151457927
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4579276324151
GeoHash
u64hte1xch
GeoDNA
eaagcgtgagtattaagtcaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skaftarp
Socken:
Rydaholms socken
Härad:
Östbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Början av inskriften finns på vänstra smalsidan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skaftarp. Runsignum Sm 60"@sv – Ennes, Barthold Anders, Okänd, Faith-Ell, Harald"@sv; Ennes, Barthold Anders, Okänd, Faith-Ell, Harald"@sv; 1803-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: