Runinskrifter.net

U 490

Även känd som B 204, L 578.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 30.8″17° 50′ 53.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66301651614757
SWEREF99TM
xy
6629813659903
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6599036629813
GeoHash
u6ssn1sxf7
GeoDNA
eaagctagcgttgggcagcaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Olunda
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: