Runinskrifter.net

U 685

Även känd som L 66.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grov (gnejs)granit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, grov (gnejs)granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 29.0″17° 33′ 39.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66222221598832
SWEREF99TM
xy
6621679644080
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6440806621679
GeoHash
u6s7xte894
GeoDNA
eaagctaggccctcgacttgga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Sanda
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sanda. U 686, U 685."@sv – Atterman, Bo Ingemar, Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Floderus, Erik, Olson, Gillis"@sv; Atterman, Bo Ingemar, Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Floderus, Erik, Olson, Gillis"@sv; 1936-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: