Runinskrifter.net

U 1093

Även känd som B 460, L 135.

Objektuppgifter:

Föremål:
Flyttblock
Nyckelord:
block, flyttblock
Material:
Rödgrå granit med röda strimmor
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit med röda strimmor

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3E3, E7F3
Kors 2: A1B1D3E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 33.2″17° 31′ 46.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66501541596336
SWEREF99TM
xy
6649571641245
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6412456649571
GeoHash
u6smnghxug
GeoDNA
eaagctagatctgtccggcaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Nyvla, Tingstukällan
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Prydd av en repstav nedtill.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runristning och källa, Tingstukällan, Nyvla, Bälinge socken, Uppland 2012 – Backlund, Bengt; 2012-06-14
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U1093 Nyvla"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-25"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: