Runinskrifter.net

U 464

Även känd som B 326, L 23.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 10.2″17° 41′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66236871605767
SWEREF99TM
xy
6623228650995
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6509956623228
GeoHash
u6sedrtepr
GeoDNA
eaagctagtaacgaccattact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Edeby
Socken:
Vassunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk övervakning, stenen placerad i skopa för transporten, Ekhamn, Vassunda socken, Uppland 2018 – Göthberg, Hans; 2018-07-10
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk övervakning, runstenen stod direkt i vägkant, Ekhamn, Vassunda socken, Uppland 2018 – Göthberg, Hans; 2018-07-10
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk övervakning, runstenen på sin nya plats vid släntkant, Vassunda-Örby, Vassunda socken, Uppland 2018 – Göthberg, Hans; 2018-07-10
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk övervakning, runstenen på sin nya plats vid kanten av en slänt, Vassunda-Örby, Vassunda socken, Uppland 2018 – Göthberg, Hans; 2018-07-10
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Arkeologisk övervakning, runsten U 464 i vägkant före flytt, Ekhamn, Vassunda socken, Uppland 2018 – Göthberg, Hans; 2018-07-10
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U464 Edeby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: