Runinskrifter.net

U 92

Även känd som B 161, L 387.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 10.1″17° 49′ 19.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65905001614500
SWEREF99TM
xy
6590158660128
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6601286590158
GeoHash
u6sdj8cxkx
GeoDNA
eaagctagtatgttggaccacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 32.5″17° 49′ 46.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65912051614896
SWEREF99TM
xy
6590867660515
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6605156590867
GeoHash
u6sdjdngxy
GeoDNA
eaagctagtatgttattgtccc

Lokalisering:

Placering:
I Jakobsbergs park.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vible
Socken:
Järfälla socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vible. U 92."@sv – Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: