Runinskrifter.net

U 612

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Rödaktig granit
Nyckelord:
sten: granit, rödaktig granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D2E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 19.2″17° 45′ 38.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66018161610675
SWEREF99TM
xy
6601424656167
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6561676601424
GeoHash
u6sds5suu4
GeoDNA
eaagctagtataggacagctta

Lokalisering:

Placering:
35m norr om vägen Lerberga-Granhammar.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tibble, Granhammar
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast ett likarmat kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.