Runinskrifter.net

U 1004

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Förhållanden:

Parsten till U 1003.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 54′ 9.6″17° 51′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66443771614888
SWEREF99TM
xy
6644022659861
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6598616644022
GeoHash
u6ssy2gyr1
GeoDNA
eaagctagcgtcagtgcccctt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Frötuna
Socken:
Rasbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, ett fyrfotdjur med ett kors över. Eventuellt har stenen utgjort ett monument tillsammans med U 1003.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: