Runinskrifter.net

Hs 12

Även känd som L 1069.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C5, C6, C7D1F3G3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 45′ 59.2″17° 2′ 24.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68508901565212
SWEREF99TM
xy
6849850607665
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6076656849850
GeoHash
u6up7u0r9c
GeoDNA
eaagctaaaaatcctgggacaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högs kyrka
Socken:
Högs socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hs12 Högs kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: