Runinskrifter.net

U 478

Även känd som B 198, L 562.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E1, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 43.4″17° 47′ 5.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66248791611357
SWEREF99TM
xy
6624487656568
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6565686624487
GeoHash
u6seu9q3p8
GeoDNA
eaagctagtacaatgctagtct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ängby
Socken:
Knivsta socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen i närbild"@sv – Britt-Marie Franzén"@sv; Britt-Marie Franzén"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: