Runinskrifter.net

U 821

Även känd som B 630, L 753.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörk granit
Nyckelord:
sten: granit, mörk granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C10D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 0.5″17° 29′ 53.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66212501595325
SWEREF99TM
xy
6620665640586
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6405866620665
GeoHash
u6s7whjfe9
GeoDNA
eaagctaggcccgagtgttcgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 59.6″17° 29′ 45.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66212181595190
SWEREF99TM
xy
6620631640451
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6404516620631
GeoHash
u6s7whh159
GeoDNA
eaagctaggcccgagtggggat

Lokalisering:

Placering:
Vid Fribergs allé.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Mysinge
Socken:
Kulla socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Mycket skicklig runristare.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: