Runinskrifter.net

U 1024

Även känd som L 175.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B2C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 6.5″17° 38′ 17.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66513461602371
SWEREF99TM
xy
6650836647263
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6472636650836
GeoHash
u6st1kgtwm
GeoDNA
eaagctagcgagtatgcccgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Vaxmyra
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1024 Vaxmyra"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2009-09-16"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: