Runinskrifter.net

U 1177

Även känd som B 1087, L 794.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1E9F3
Kors 2: A1B3D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 7′ 3.9″17° 13′ 18.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66674051578764
SWEREF99TM
xy
6666601623469
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6234696666601
GeoHash
u6snpbhe23
GeoDNA
eaagctagaattttttggtaag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hässelby
Socken:
Harbo socken
Härad:
Våla härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Runorna är kraftigare huggna än ornamentiken.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen U1177 i Hässelby, Harbo socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1177 i Hässelby, Harbo socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1177 i Hässelby, Harbo socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1177 i Hässelby, Harbo socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1177 i Hässelby, Harbo socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runstenen U1177 i Hässelby, Harbo socken, Heby kommun, Uppland – Backlund, Bengt; 2007-10-04
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: